Heinz+Kraft=The Kraft Heinz Co

Heinz+Kraft=The Kraft Heinz Co
亨氏食品(Heinz)和卡夫食品(Kraft)宣布两家公司将合并,组建新的公司The Kraft Heinz Co。

——雀巢的劲敌~~~这是一场由巴西私募基金 3G Capital 与巴菲特旗下 Berkshire Hathaway 推动的强强联姻,双方以 100 亿美元的投资推动了全球第五大食品公司——全新“卡夫亨氏公司(The Kraft Heinz Co)”的诞生,其中卡夫将持有 49% 股份,亨氏持股则占到 51%。
Heinz+Kraft=The Kraft Heinz Co
Heinz+Kraft=The Kraft Heinz Co
2013 年 7 月,“卡夫中国”完成名称变更法律手续,正式更名为“亿滋中国(Mondelēz China)”
Heinz+Kraft=The Kraft Heinz Co
全新“亿滋国际”的 logo,新的中文名不仅代表公司旗下拥有多样化的美食,也表达了将为消费者带来“亿万好滋味”的意思。

THE END